آمارهای بورسی

آمارهای ماهانه بورس

ماهحجم معاملاتدرصد تغییر نسبت به ماه قبلارزش بازاردرصد تغییر نسبت به ماه قبلارزش معاملاتدرصد تغییر نسبت به ماه قبل
۱۳۹۹/۱۱۲۴۶۱۸.۸۴۱۱۵۲۸۱۵۶۷۸-۶.۷۹۳۶۹۵۰۹۲۱.۴۴
۱۳۹۹/۱۰۲۰۷-۴۲.۵۰۱۲۳۶۷۹۵۳۵۹-۱۰.۹۸۳۶۴۲۶۲۳-۲۱.۰۸
۱۳۹۹/۰۹۳۶۰۱۲۲.۲۲۱۳۸۹۳۷۵۴۷۹۲۸.۲۰۴۶۱۵۴۰۷۱۰۴.۲۴
۱۳۹۹/۰۸۱۶۲-۱۰۸۳۷۳۶۴۱۱-۲۲۵۹۷۸۵-

میانگین امتیاز / ۵. تعداد آرا

دیدگاهتان را بنویسید

مژده ویژه اعضا باشگاه سرمایه گذاران برتر

70٪ تخفیف ویژه