بایگانی دسته‌ی: لایو اینستاگرام

یادگیری بهینه

در لایوهایی که بهار و تابستان ۱۳۹۸ برگزار شد به بررسی برخی نکات مهم در حوزه ی تعالی شخصی و سرمایه گذاری پرداختیم. تلاش بر آن بود که لایو،یک جلسه ی آموزشی پرمحتوا باشد.

مژده ویژه اعضا باشگاه سرمایه گذاران برتر

70٪ تخفیف ویژه