اگر بخواهی می تونی بحث درباره استراتژی را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی.فقط کافیه لینکت رو وارد کادر مربوطه بکنی.