نصب نرم افزار متاتریدر

تنظیمات اولیه نرم افزار (۱)

تنظیمات اولیه نرم افزار (۲)

تنظیمات اولیه نرم افزار (۳)

آموزش ذخیره تصویر تحلیل در اینترنت

افزودن ابزارها به نرم افزار

آموزش لگاریتمی کردن نمودار

ایجاد قالب

انجام معامله آزمایشی

تنظیمات فیبوناچی قیمت