نرم افزار مفیدتریدر

نرم افزار مفید تریدر

سامانه معاملاتی «مفید تریدر» (MofidTrader) نسخه بومی شده نرم افزار «متاتریدر۵» می‌باشد.

دانلود نرم افزار

داینامیک تریدر

نرم افزار داینامیک تریدر

نرم افزاری کاربردی در زمینه تحلیل تکنیکال.

دانلود نرم افزار

اندیکاتور انتقال دیتا متاتریدر ۴ و ۵

اندیکاتور انتقال دیتا

یک اندیکاتور کاربردی برای برون ریزی اطلاعات از نرم افزار متاتریدر ۴

دانلود نرم افزار

اندیکاتور لگاریتمی

یک اندیکاتور کاربردی برای رسم نمودار بورسی

دانلود نرم افزار

اندیکاتور مک دی کلاسیک

ادیکاتور مک دی کلاسیک

نرم افزاری کاربردی در زمینه تحلیل تکنیکال.

دانلود نرم افزار

اسیلاتور دی تی

اندیکاتور دی تی اسیلاتور

یک اندیکاتور کاربردی برای برون ریزی اطلاعات از نرم افزار متاتریدر ۴

دانلود نرم افزار