تحلیل نماد شبندر

تحلیل نماد شبندر (پالايش نفت بندرعباس)

()

میانگین امتیاز / 5. تعداد آرا